Skip to content High contrast mode

Dział Współpracy z Zagranicą (DWZZ)


Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu


Al. Niepodległości 10

61-875 Poznań


Tel. 61 856 93 64


Studenci wyjeżdżający:


    Monika Małek


monika.malek@ue.poznan.pl


Praktyki i umowy bilateralne


    Aleksandra Smolarek


aleksandra.smolarek@ue.poznan.pl