Logo of Poznań University of Economics and Business

Test z języka niemieckiego

Przegląd

Czas trwania testu online na platformie Moodle to ok. 55 minut.
Test składa się z części:
- forma pisemna (rozprawka), 2 tematy do wyboru
- część sprawdzającą słownictwo i gramatykę,

Poziom: B2
Minimalna ilość punktów do zaliczenia testu: 13.
Maksymalna ilość punktów: 25.

Termin zgodnie z harmonogramem na stronie www.
Test poprzedzony będzie sprawdzeniem obecności na platformie Teams

Brak dostępu w tym momencie
Brak dostępu w tym momencie