Overview

Czas trwania testu online na platformie Moodle to ok. 55 minut.
Test składa się z części:
- forma pisemna (rozprawka), 2 tematy do wyboru
- część sprawdzającą słownictwo i gramatykę,

Poziom: B2
Minimalna ilość punktów do zaliczenia testu: 13.
maksymalna ilość punktów: 25.

Termin zgodnie z harmonogramem na stronie www.
Przed testem nastąpi sprawdzenie obecności na platformie Teams.

Not available for applying at the moment
Not available for applying at the moment