Dokumenty zwalniające z testu językowego

Z testu językowego zwalnia:

1.zaliczenie takiego testu w poprzednich edycjach Erasmusa na UEP,

2.posiadanie oryginału nw. certyfikatu określonego przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych dla danego języka (do wglądu). W przypadku wyjazdów na studia nie wystarczy przedłożenie zaświadczenia od lektora.

3.przedstawienie kopii wyników po ukończeniu pobytu studyjnego w uczelni zagranicznej, czyli Transcript of Records, (minimum 15 ECTS zdobyte za przedmioty w danym języku),

4.posiadanie matury międzynarodowej, zwalniającej z testów językowych w trakcie ubiegania się o studia zagraniczne (oryginał do wglądu),

5.ukończenie studiów na filologii angielskiej, germańskiej, romańskiej lub hiszpańskiej (dyplom do wglądu),

6.posiadanie oryginału dyplomu ukończenia studiów obcojęzycznych pierwszego lub drugiego stopnia (do wglądu),

7.osoby, które studiują na UEP na kierunkach anglojęzycznych dostarczają do DWZZ zaświadczenie z Biura Studiów Anglojęzycznych potwierdzające odbywanie studiów w języku angielskim.


Certyfikaty określone przez Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych UEP:

Język angielski:

1.LCCI IQ, EFB, poziomy 3 i 4.

2.TELC B2 Business English Purposes.

3.Uniwersytet Cambridge, BEC, poziomy Vantage i Higher.

4.Uniwersytet Cambridge, Certificate in Advanced English (CAE).

5.Uniwersytet Cambridge, Certificate of Proficiency in English (CPE).

6.Uniwersytet Cambridge, International English Language Testing System (IELTS) od 6.0.

7.BULATS B2, C1 lub C2.

8.Test of English as a Foreign Language (TOEFL):

       a.      paper based test, od 550 punktów

       b.      computer based test, od 213 punktów

       c.      internet based test, od 80 punktów.

Język francuski:        Dyplomy CCIP:  DFP Affaires B2; DFP Juridique B2;  DFP Affaires C1 .

Dyplomy DELF i DALF:  DELF B2; DALF C1; DALF C2.


Język hiszpański:Dele Intermedio B2, Dele C1, Dele C2.

TELC Español B2.

Język niemiecki ogólny:


     Zertifikat Deutsch - ZD (Poziom B1)

     Telc B2 - ZD Plus (Poziom B2)

     Goethe Zertifikat B2 (Poziom B2)

     Zertifikat Deutsch für den Beruf - ZDfB (Poziom B2)

     Goethe Zertifikat C1 - ZMP (Poziom B2-C1)

     telc Deutsch C1 (Poziom C1)

     TestDaF - Test Deutsch als Fremdsprache (Poziom B2-C1)

     DSH - Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (Poziom C1-C2)

     Goethe Zertifikat C2 - ZOP (Poziom C2)

     KDS - Kleines Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)

     GDS - Großes Deutsches Sprachdiplom (Poziom C2)