Skip to content High contrast mode

DISCOVER THE WORLD WITH ERASMUS+
Register and send your on-line application easily

Erasmus dodatkowa kwalifikacja na wyjazdy studyjne
11 Oct 2018

Jeszcze tylko jutro można przesłać aplikację.

Ważna informacja
27 Sep 2018

Dotyczy kierunków współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

IMPORTANT INFORMATION
18 Sep 2018

Concerns sudies co-funded from European Union Operational Programme Knowledge Education Development 2014-2020

Erasmus additional qualification
24 Aug 2018

At the begining of October we invite you to take part in additional qualification for study visits within Erasmus+ programme in the summer semester of the academic year 2018/2019

Dodatkowa kwalifikacja na wyjazdy studyjne
23 Aug 2018

W październiku zapraszamy do udziału w dodatkowej kwalifikacji na wyjazdy studyjne w semestrze letnim roku akademickiego 2018/2019 w ramach programu Erasmus+

Erasmus najczęściej zadawane pytania
27 Jul 2018

Masz pytania dotyczące udziału w programie Erasmus+ i wyjazdów studyjnych?

Nowa uczelnia we Francji
29 Jun 2018

W dodatkowej kwalifikacji do udziału w programie dostępna będzie nowa uczelnia we Francji – EM Normandie.

Personal data in recruitment
18 May 2018

We care about your personal data and precise information about the kind of data we collect, the reason for collecting them and who is your personal data administrator.